Obsah

Městys Štěpánov nad Svratkou s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".

Mapa

mapa čr

Kontakt

Městys Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23

  • podatelna, poplatky – Jurková Jaroslava: 566 560 015
  • matrika – Ing. Dufková Iveta: 566 560 016
  • starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková: 566 560 532,
    724 181 887
  • fax: 566 560 532, email:  mestys@stepanovnadsvratkou.cz

Podrobnější kontakt

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 1086,51 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 704 včetně 40 obyvatel Vrtěžíře
Průměrný věk: 43

Projekty EU

eu

 

Předmětem projektu "Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí.

Bude postavena nová budova s učebnami řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebnou; dále pořízeno vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT.

Součástí projektu je i zajištění konektivity školy dle standardu IROP a drobné úpravy venkovního prostranství. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

EU

 

 

 

 

Městys Štěpánov nad Svratkou realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004118“. Cílem projektu je realizace energetických úspor u objektu kulturního domu (KD) s restaurací, penzionem a veřejnou knihovnou na adrese č. p. 280 a 243, Štěpánov nad Svratkou. Dojde k zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří ve vnějších stěnách a k zateplení stropu, střechy i konstrukce podlahy. Díky realizaci se výrazně sníží spotřeba energie a náklady na vytápění budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

 

22.01.2021

COOP -ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY od 25.1.2021

COOP Štěpánov nad Svratkou oznamuje od pondělí 25.ledna změnu prodejní doby, změna platí do odvolání. Info v příloze.

Detail Aktuality

21.01.2021

Vyšetření protilátek na COVID-19

Laboratoř OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o. nabízí vyšetření protilátek na COVID-19 po pravděpodobném i skutečném prodělání nemoci. Podrobné informace najdete v příloze.

Detail Aktuality

19.01.2021

Očkování proti nemoci COVID 19 - informace

Všechny informace k očkování proti COVID 19, včetně dopisu hejtmana Kraje Vysočina k průběhu očkování v našem kraji.

Detail Aktuality

19.01.2021

Svoz popelnic LEDEN 2021

Na základě dotazů občanů sdělujeme, že svoz popelnic je až do dubna v sudé týdny, vždy ve středu. Vývoz popelnic bude až za týden ve středu 27.1.2021. Vývoz ve středu 6.1.2021 byl mimořádný, aby nedošlo k dlouhé prodlevě od svozu 22.12.2020. Do konce února 2021 Vám bude popelnice vyvážena bez nové známky.

Detail Aktuality

08.01.2021

Tříkrálová sbírka 2021 -kasičky Pošta Partner a Úřad městyse ve Štěpánově

Tříkrálová sbírka 2021 -kasičky umístěny na Poště Partner a na Úřadu městyse ve Štěpánově nad Svratkou -od 11.01.2021 do 25.01.2021 více plakátek v příloze

Detail Aktuality