Obsah

Městys Štěpánov nad Svratkou s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".

Mapa

mapa čr

Kontakt

Městys Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23

  • podatelna, poplatky – Jurková Jaroslava: 566 560 015
  • matrika – Ing. Dufková Iveta: 566 560 016
  • starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková: 566 560 532,
    724 181 887
  • fax: 566 560 532, email:  mestys@stepanovnadsvratkou.cz

Podrobnější kontakt

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 1086,51 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 704 včetně 40 obyvatel Vrtěžíře
Průměrný věk: 43

Projekty EU

eu

 

Předmětem projektu "Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí.

Bude postavena nová budova s učebnami řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebnou; dále pořízeno vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT.

Součástí projektu je i zajištění konektivity školy dle standardu IROP a drobné úpravy venkovního prostranství. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

EU

 

 

 

 

Městys Štěpánov nad Svratkou realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004118“. Cílem projektu je realizace energetických úspor u objektu kulturního domu (KD) s restaurací, penzionem a veřejnou knihovnou na adrese č. p. 280 a 243, Štěpánov nad Svratkou. Dojde k zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří ve vnějších stěnách a k zateplení stropu, střechy i konstrukce podlahy. Díky realizaci se výrazně sníží spotřeba energie a náklady na vytápění budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

 

10.06.2021

Kulturní odpoledne s jarmarkem výrobků dětí a rodičů

MŠ Štěpánov nad Svratkou společně s rodiči dětí pořádá KULTURNÍ ODPOLEDNE S JARMARKEM VÝROBKŮ DĚTÍ A RODIČŮ ve středu 16.6.2021 ve dvoře ZŠ a v polytechnické učebně. Program akce v příloze plakátu. Za nepříznivého počasí bude akce v KD.

Detail Aktuality

08.06.2021

Odečty elektroměrů 9. 6. a 10. 6. 2021

Ve středu 9.6 a ve čtvrtek 10.6.2021 budou v naší obci probíhat odečty elektroměrů. Z důvodů koronaviru žádáme občany, kteří mají elektroměry nepřístupné, aby jejich stavy napsali a vylepili na viditelné místo, aby nedošlo ke kontaktu s odečítači. Stav elektroměru lze hlásit na telefon 603 910 351

Detail Aktuality

28.05.2021

Lékárna DOBROMYSL ve Štěpánově nad Svratkou bude v pondělí 31.5.2021 zavřena

Lékárna DOBROMYSL ve Štěpánově nad Svratkou bude v pondělí 31.5.2021 uzavřena z důvodu přechodu na nový počítačový systém. V úterý 1.6.2021 bude opět otevřeno. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

26.05.2021

Keramické tvoření

Městys Štěpánov nad Svratkou ve spolupráci se ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou připravují v měsíci červnu 2021 KERAMICKÉ TVOŘENÍ. Termín bude upřesněn, cena úvodní hodiny 150 Kč, závazné přihlášky a bližší informace na telefonu 604 417 135 pí Hošková do 6.6.2021. Více informací v příloze.

Detail Aktuality

10.05.2021

Očkování psů proti vzteklině 13.5.2021

MVDr. Petr Dvořák bude provádět očkování psů proti vzteklině ve čtvrtek 13.5.2021 od 15.00 do 17.00 hodin u hasičské zbrojnice ve Štěpánově nad Svratkou. Ve Vrtěžíři bude očkování probíhat od 17.00 hodin na návsi.

Detail Aktuality