Obsah

Městys Štěpánov nad Svratkou s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".

Mapa

mapa čr

Kontakt

Městys Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23

  • podatelna, poplatky – Jurková Jaroslava: 566 560 015
  • matrika – Ing. Dufková Iveta: 566 560 016
  • starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková: 566 560 532,
    724 181 887
  • fax: 566 560 532, email:  mestys@stepanovnadsvratkou.cz

Podrobnější kontakt

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 1086,51 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 704 včetně 40 obyvatel Vrtěžíře
Průměrný věk: 43

Projekty EU

baner

eu

 

Předmětem projektu "Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí.

Bude postavena nová budova s učebnami řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebnou; dále pořízeno vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT.

Součástí projektu je i zajištění konektivity školy dle standardu IROP a drobné úpravy venkovního prostranství. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

EU

 

 

 

 

Městys Štěpánov nad Svratkou realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004118“. Cílem projektu je realizace energetických úspor u objektu kulturního domu (KD) s restaurací, penzionem a veřejnou knihovnou na adrese č. p. 280 a 243, Štěpánov nad Svratkou. Dojde k zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří ve vnějších stěnách a k zateplení stropu, střechy i konstrukce podlahy. Díky realizaci se výrazně sníží spotřeba energie a náklady na vytápění budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

 

25.05.2022

Změna otevírací doby Pošty Partner od 30.5. do 3.6.2022

Pošta Partner Štěpánov nad Svratkou oznamuje, změnu otevírací doby od 30.5. do 3.6.2022 od 10.00 hodin do 15.00 hodin z důvodu čerpání dovolené.

Detail Aktuality

29.04.2022

Očkování psů proti vzteklině

MVDr. Dvořák oznamuje, že bude očkovat psy proti vzteklině dne 3.5.2022 u hasičky ve Štěpánově nad Svratkou od 15.00 hodin do 16.45 hodin. Na návsi ve Vrtěžíři od 17.00 hodin.

Detail Aktuality

29.04.2022

Sběr nebezpečného odpadu, železného šrotu a velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery - od středy 4.5. do 6.5. na náměstí a U slepičky, od pátku 6.5. do 8.5. na Močidlech a u ZŠ Sběr železného šrotu - od 5.5. do 8.5. na parkoviště u penzionu Sběr nebezpečného odpadu - v pátek 6.5. od 16.00 hod. do 18.00 hodin na parkovišti u penzionu

Detail Aktuality

13.04.2022

Dovolená MUDr. Bartošík od 19.4. do 22.4.2022

MUDr. Bartošík, praktický lékař oznamuje, že od 19.4. do 22.4.2022 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené. Je možné vyřizovat e-recepty a e-neschopenky na obvyklých kontaktech: WhatsApp, SMS - 605139820 Zastupuje MUDr. Prudká, Rovečné. Telefon: 608 753 594 Email: prudka@ordinaceprudkych.

Detail Aktuality

04.04.2022

Zápisy do ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou a pozvání na Dny otevřených dveří v MŠ

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou zvou všechny zájemce na Dny otevřených dveří v MŠ a rodiče s dětmi na zápisy do MŠ a ZŠ na rok školní rok 2022 - 2023.

Detail Aktuality