Obsah

Vrtěžíř

 

VrtěžířVrtěžíř je od roku 1960 součástí Štěpánova. Podoba jména se vyvíjela takto: Wortirzir (1346), Wrtycz (1358), Wircziestrzis (1360), Winczyerziz (1377), Vrtěříž (1885), Vrtěžíř (1924).

První písemnou zprávu se podařilo nalézt k roku 1346, kdy Vrtěžíř patřil Atlušovi z Kamene. V roce 1358 byl Vrtěžíř u zboží bystřického, v r. 1377 přešel i se Zubštejnem k Janovi z Křižanova. V r. 1390 spadl na markrabího Jošta a od 15. století zůstal u panství pernštejnského. Za obecní pečeť se používala pečeť štěpánovské rychty z r. 1689.

Víme ze smolných knih, že 6. 8. 1605 vyslýchali Mikuláše Buchtu z Německého. Ten kromě jiných zločinů doznal i krádež dvou hrnců másla Janu Čápovi z Vrtěžíře. Prodal je v jedné vsi za Bíteší za 1,5 zl.

Povodně v letech 1865 a 1907 silně zničily cestu do Štěpánova, poté byla vybudována silnice v dnešní podobě. V obci se pletly síťky, obyvatelé se živili i tkalcovstvím, milířováním dřevěného uhlí, v okolí bylo v provozu několik vápenek. Ovšem rodiny Sysova a Havelkova se stejně odstěhovaly za prací do Ameriky.

Ve Vrtěžíři bývaly až 3 hospody. Památná taneční zábava, během níž poprvé chyběla ve Vrtěžíři rvačka, se zde uskutečnila 6. 5. 1928, alespoň tak tvrdily Moravské noviny.

V roce 1925 byla založena obecní knihovna a brzy měla přes 100 svazků. Od roku 1929 jezdí do Vrtěžíře brněnští lyžaři. Později zde byl vybudován lyžařský vlek i tenisový kurt. V letech 1936 - 1938 proběhla první regulace Vrtěžířského potoka, další na počátku 60. let.

kapličkaMezi památkami lze uvést kapličku se zvoničkou, která byla postavena
v r. 1862 (svěcena 28. 6. 1863), opravena v roce 1922, kdy byl koupen nový zvon (původní byl zabaven v r. 1917), a pak v roce 1997, kdy byla kaplička zasvěcena Panně Marii Růžencové.

parkV parčíku na návsi stojí železný kříž z roku 1863 a pomník padlým v I. světové válce z ujčovského mramoru od Františka Pauluse (odhalen 1937). V roce 1945 přibyla deska Janu Šikulovi (umučen v lednu 1945) a pomníček připomínající smrt Adolfa Špačka 10. 5. 1945. Ten byl zastřelen za nevyjasněných okolností asi o 100 m níže u potoka na večerní hlídce. Na místě činu stojí malý kámen se zbytkem letopočtu a písmeny AŠ.

Železný kříž stojí u silničky do Lískovce. Pod vsí je opuštěný malý kamenolom, v němž se těžilo po roce 1960.