Obsah

Rudní revír - Černovice

 

28. Obvaly na Čepičkově vrchu

Na ssz. a z. svahu Čepičkova vrchu, SSV od Horního Čepí, těsně na hranici katastru Černovic, Horního Čepí a Olešničky, nalezl R. Štancl v lese na dvou místech obvaly v alterované bítešské rule s amfibolity. První lokalita se nachází nad cestou 300 m Z od Čepičky (654 m), druhá na mírném návrší, 300 m od této kóty, u bývalého posedu.

Západnější lokalita je představována obvalovým tahem ve směru přibližně V-Z tvořeným 7 jámami; jedna jáma leží asi 20 m S od nejzápadnějšího obvalu. V haldovém materi¬álu jsou občas alterované bítešské ruly s limonitem, rudní minerály nebyly zjištěny. Východnější lokalita je reprezentována jediným hlubším obvalem, mělkým kutacím příkopem a asi 4 mělkými jámami v okolí. Tyto a podobné pozůstatky, zhruba sledující kontakt bítešských rul s olešnickou skupinou, představují pravděpodobně prospekční práce, jak vyplývá mj. z jejich situování napříč k průběhu horninových pruhů.