Obsah

Velikost

 

Katastrální výměra v hektarech (rok 2015)

celkem

   

1 087,46

 
 

z toho:

 

 

 

   

zemědělská půda

 

303,23

   

z toho:

   
     

orná půda

84,86

     

chmelnice

--

     

vinice

--

     

zahrady

36,68

     

ovocné sady

9,28

     

trvalý travní porost

172,40

   

lesní půda

 

642,93

   

vodní plochy

 

16,48

   

zastavěné plochy

 

13,83

   

ostatní plochy

 

110,99