Obsah

Informace

POPLATKY pro rok 2024 -upřednostňujeme bezhotovostní platbu

Poplatky je možno hotově hradit na pokladně ÚM -úřední dny nebo bezhotovostně:

č. účtu: 1622075319/0800, ČS spořitelna pobočka Bystřice nad Pernštejnem,

variabilní symbol: pes: 1341+číslo popisné, PDO: 1340+číslo popisné nebo evidenční.

V případě nejasností se obraťte na tel. číslo 566 560 015, 566 560 016, 566 560 532 nebo                       e-mail: mestys@stepanovnadsvratkou.cz

 

Místní poplatek ze psů

  • platí držitel psa staršího tří měsíců: 100,- Kč/rok
  • druhý a každý další pes 150,- Kč/rok
  • vznik i zánik poplatkové povinnosti je držitel psa povinen oznámit do 15 dnů

 

Poplatek za likvidaci a odvoz odpadu (PDO)

  • 550 Kč/osoba/rok - platí fyzická osoba mající v městysi trvalý pobyt
  • 550 Kč/rok - platí fyzická osoba mající na území městyse ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Po datu 29. 2. 2024 nebudou nádoby neoznačené platnou známkou pro rok 2024 vyváženy. Při úhradě poplatku sdělte objem popelnice 110 l nebo 240 l podle velikosti nádoby Vám bude vydána potřebná známka!

 

Nájem z pozemku

  • - dle smlouvy s ÚM

 

Vodné a stočné pro rok 2024

  • vodné: 54,54 Kč/m3 + DPH dle platných předpisů /12%/, stočné: 54,51 Kč/m3 + DPH dle platných předpisů /12%/
  • občané hradí firmě BVK, a.s. Brno - www.bvk.cz
  • informace na tel. 543 433 111 - obchodní oddělení, zákaznická linka tel.: 840 177 177,                   e-mail: bvk@bvk.cz

 

 

Jak postupovat v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie aneb kdyby přišel BLACKOUT

Základní doporučení k nouzovému přežití

Všeobecná doporučení k nouzovému přežití

Sada nouzového přežití

 

Informace pro zájemce o revize kotlů

Revizní technici pro Kraj Vysočina.pdf
Kontakty na revizní techniky.pdf
Seznam výrobců kotlů.pdf

 

Veřejné  zakázky

Uveřejňování informací a dokumentů při zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb. a Vyhlášky o elektronických úkonech a nástrojích (vyhl. č. 9/2011 Sb.), naleznete na adrese:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-stepanov-nad-svratkou//

https://ezak.tendera.cz/profile_display_1598.html

 

Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí, ukládá obcím a městům povinnost zpřístupnit v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě registr oznámení veřejných funkcionářů. Registr oznámení je na adrese:
http://stepanov-nad-svratkou.centralni-adresa.net/