Obsah

Konec 20. století

ouškolkaKostelStředisko

Ve dnech 6. a 7. července 1985 proběhly oslavy 700 let Štěpánova. V sobotu dopoledne byla ve škole otevřena výstavka historických i současných fotografií obce. Ve 13.00 se sešli rodáci v kulturním domě, kde se mnozí hosté vyznali ze své lásky ke Štěpánovu. V 15.00 byl zahájen program na náměstí, kde vystoupili komunisté z okresu, následovalo vyznamenání funkcionářům obce a pak estráda souboru Ex Brno. V tu dobu se na hřišti utkali štěpánovští fotbalisté s internacionály Sparty Praha (Kvašňák, Migas, Vojta, Jurkanin atd.) a prohráli 3:6 (Gögh 3, Urban, Jurkanin, Pospíšil). Večer hrála na náměstí Koroužanka a také se tančilo v kulturním domě. V neděli před polednem koncertoval na náměstí Mládežnický dechový sbor ze Šakvic a dále se tu uskutečnila okresní přehlídka dechových hudeb. Po celou dobu oslav probíhal prodejní jarmark.

Koncem 80. let byl ve Štěpánově bohatý kulturní život. Jen v roce 1988 zde proběhla řada akcí, které zaujali i celostátní tisk. Dvakrát to byl pořad "Náš kraj v literatuře", dále výstava krajinomaleb Jaromíry Knoblochové, "Svátek poezie" a v prosinci Vánoční koncert skupiny Lučec. 1.9.1989 byla také otevřena výstava fotografií Oldřicha Blíhala "Kraj pod Zubštejnem". Z pozdějších vystoupení lze připomenout pohádku v podání Jana Přeučila a Štěpánky Haničincové. V této době proběhlo ve Štěpánově i několik pozoruhodných sportovních událostí. Dne 13. května 1985 se naší obcí prohnal pestrobarevný peloton Závodu míru během etapy z Jihlavy do Olomouce. Další významné fotbalové utkání (první bylo se Spartou) proběhlo 2. července 1988 u příležitosti oslav 45 let organizované kopané ve Štěpánově, kdy nás navštívila pražská Slavia, která zvítězila nad místními fotbalisty 3:2 třemi brankami Karla Nachtmana. Nejvíce ovací sklidil pochopitelně bývalý kanonýr Josef Bican, kterému se ve Štěpánově velice líbilo.

15.4.1988 byl položen základní kámen Brněnského oblastního vodovodu a současně byly obnoveny zemní práce u Švařce. Vodovod měl z nedaleké Vírské přehrady hnát vodu podzemním potrubím do Brna (přes 40 km). Štola měla pohltit až 3,5 m3/s. Naštěstí se později ukázalo, že odhady a výpočty minulého režimu byly přemrštěné. Vodovod byl do provozu uveden na přelomu let 1999/2000.

Od 1.1.1987 bylo vytvořeno velké jednotné zemědělské družstvo (JZD) JZD Povodí Štěpánov. Jeho hospodaření však nebylo efektivní a společně s probíhajícími změnami ve společnosti družstvo zaniklo v březnu 1993. Dne 1.7.1990 došlo k odtržení Koroužného a Švařce od Štěpánova.

Dne 23.3.1991 byl na kněze vysvěcen náš bývalý spoluobčan Milan Badal a 12.9.1992 měl ve Štěpánově primici P. Petr Rössler z Koroužného. Biřmování proběhlo v naší farnosti 3.10.1993.

Konec roku 1989 byl i ve Štěpánově ve znamení politických změn. 5.1.1990 bylo ustavující zasedání Občanského fóra. V červnu 1990 vyhrálo volby Občanské fórum (OF) s 28,20% hlasů před Komunistickou stranou Československa (KSČ) s 26,52% hlasů. Starostou se v té době stal Bohumil Vícha. V dalších volbách už opět zvítězili komunisté (KSČM) a starostkou se stala Jaromíra Brázdová z kandidátky nezávislých. Občané se naštěstí místo planého politikaření snažili zvelebit svou obec a zlepšit svoje životní podmínky.

V létě 1994 se obec dočkala kabelové televize. Od r. 1995 započalo několikaleté budování rozvodu plynu, obecního vodovodu a kanalizace. K tomu přistoupila oprava komunikací, položení zámkové dlažby na náměstí, na chodnících i na hřbitově, oprava fasády radnice. V r. 1995 byla v budově obecního úřadu vybudována zasedací místnost a zajištěna nová elektroinstalace. V kulturním domě byl nainstalován nový bojler, provedena oprava sociálního zařízení, zakoupeny nové stoly a židle do sálu. V budově mateřské školy byly zabudovány nové vchodové dveře, provedena oprava skladiště, instalace bezpečnostního zařízení. Signalizační zaříznení bylo instalováno také v budově základní školy. Opravily se sklepy.

V r. 1996 začala plynofikace obce a budování vodovodu od Bystřičáku po hotel. Zaveden plyn do zdravotního střediska, mateřské školy, obecního úřadu, hotelu a čtyřbytovky. Bubudovány nové chodníky před obecním úřadem, zdravotním střediskem a farou.

V r. 1997 zadáno zpracování urbanistické studie naší obce, zpracován plán obnovy vesnice. Provedena oprava penzionu Hodůnka, oprava septiku u hotelu a kulturního domu. Provedena plynofikace základní školy, výměna vodovodního řádu a oprava sociálního zařízení. Bylo vydlážděno náměstí. V budově kulturního domu byly opraveny propadlé podlahy. Bylo zajištěno zabudování vysílače kabelové televize pro stanici PRIMA. Zakoupeno : sněhová radlice, kontejnery na odpad pro hřbitov.

V r. 1998 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v budově mateřské skoly, vydlážděny přilehlé prostory. Vybudována nová kanalizace pro zdravotní středisko, položena zámková dlažba. Bylo provedeno odvodnění sklepů a náskedná oprava u čtyřbytovky. V budově základní školy byly provedeny nátěry, oprava podlah na sociálním zařízení a přebudování místností pro počítače. Instalovány nové okapy. Byly provedeny opravy na budově obecního úřadu, včetně nátěrů. Vybudovány dvě nové autobusové čekárny u základní školy a u hřbitova. Byla provedena oprava místních komunikací po zemních pracích při budování plynu, kanalizace a vodovodu. V osadě Vrtěžíř provedena oprava cesty a drobné opravy na budově obecního úřadu. Zakoupeny lavičky na náměstí a do parku.

V r. 1999 oprava fasád a výměna střech na kostele a zdravotním středisku. 1. 10. 1999 byla do zkušebního provozu uvedena čistírna odpadních vod. Byla též dokončena kabelizace telefonu.

Ze slévárny MEZ vznikla postupně firma Slekov a od 1.6.1993 byla továrna vrácena v restituci potomkům bývalého majitele Jana Matouška a pracuje pod původním názvem "Železárny Štěpánov".