Obsah

17. - 19. století

 

Nejstarší vyobrazení Štěpánova:

městečko

V roce 1675 se u Štěpánova uvádí rozloha 1 a 34/64 lánu. Patřilo k němu 17 osídlených domů. Olešnička měla v té době rozlohu 1 a 8/64 lánu s osmi domy. Borovec tenkrát znamenal 3 osídlené domy a 18/64 lánu. V roce 1686 byl sepsán soupis obyvatel na panství. Ve Štěpánově tehdy žilo 208 osob a v Olešničce 89. Roku 1790 patří ke Štěpánovu 260 obyvatel, kteří žili ve 33 domech, Borovec čítal 61 obyvatel a 8 domů, Olešnička 161 lidí a 22 domů.

Jak je známo, jednou z reforem Marie Terezie bylo povinné očíslování domů. Císařské nařízení se dotklo i Štěpánova, a tak se v červnu 1771 očíslovalo prvních 29 domů.

V roce 1782 proběhlo ve Štěpánově tzv. "osvědčení stálé víry", čímž se všichni obyvatelé ujistili o své stálé náklonnosti ke katolictví. Člověku, který by katolickou církev opustil, hrozilo zabavení veškerého majetku. Podpisy pod listinou jsou téměř shodné se stavem v roce 1787.

18. století je známé usilovným žádáním představitelů městečka o panovnická privilegia. A to z toho důvodu, že je vrchnost stále nutila k běžné robotě. Neúspěšná jednání proběhla v letech 1706, 1747 - 53, 1766. Teprve až v letech 1771 - 72 byla uznána platnost peněžité výplaty z roboty. Panovník ji však nepotvrdil.

19. 11. 1777 vyšel seznam robot, který vypočítával podrobně práci u všech sedláků. O prominutí robot žádal městys taktéž neúspěšně i v roce 1836.

Za cenu 270 zl. získal Štěpánov v roce 1840 čtyři výroční a dobytčí trhy. Jejich termíny byly: úterý po Třech králích (6. 1.), po Medardu (8. 6.), po Nebevzetí panny Marie (15. 9.) a po Všech svatých (1. 11.). Trhy však za několik desetiletí ve Štěpánově zanikly.

V roce 1834 měl Štěpánov 34 domu a 278 obyvatel. Olešnička 26 domů a 220 obyvatel, Borovec 12 domů a obyvatel 100. V roce 1885 je ve Štěpánově 45 domů s 559 osobami, v Olešničce to je 29 domů a 246 osob, v Borovci 14 domů a 132 osob.

Roku 1866 byla v železárnách, o který bude jedna z dalších kapitol, zřízena pošta. Přesné datum povolení od ministerstva obchodu je 21. 4. 1866. Nejstarší dochované zápisy jsou z roku 1878. Přestěhována do městečka byla 1. 11. 1902, nejprve do čísla 17, poté do čísla 23.

Ještě před poštou byla roku 1854 založena obecní knihovna. Poté, roku 1879, ve Štěpánově vznikla četnická stanice o jednom muži. V roce 1899 měla jež tři muže a pod správu jí spadalo 19 obcí.

Hasičský sbor vznikl v roce 1882, roku 1887 se postavilo hasičské skladiště a v roce 1896 byla postavena kostnice.

Ve Štěpánově se také rozvíjel i kulturní život. První jeviště bylo ochotníky sestaveno v letech 1882 - 83, od roku 1919 hráli v hostinci u Orátorů, později (od 1920) v hostinci u Veselých. Divadlo se též hrálo ve volné přírodě hlavně pod Vysokou skálou.

Celkově v letech 1885 - 1900 ve Štěpánově přibylo 8 domů, ale počet obyvatel klesl o 10. V Olešničce přibylo 35 obyvatel a 1 dům, v Borovci ubylo 22 obyvatel a 2 domy.