Obsah

Městys Štěpánov nad Svratkou s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".

Mapa

mapa čr

Kontakt

Městys Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23

  • podatelna, poplatky – Jurková Jaroslava: 566 560 015
  • matrika – Ing. Dufková Iveta: 566 560 016
  • starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková: 566 560 532,
    724 181 887
  • fax: 566 560 532, email:  mestys@stepanovnadsvratkou.cz

Podrobnější kontakt

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 1086,51 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 704 včetně 40 obyvatel Vrtěžíře
Průměrný věk: 43

Projekty EU

eu

 

Předmětem projektu "Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí.

Bude postavena nová budova s učebnami řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebnou; dále pořízeno vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT.

Součástí projektu je i zajištění konektivity školy dle standardu IROP a drobné úpravy venkovního prostranství. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

EU

 

 

 

 

Městys Štěpánov nad Svratkou realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004118“. Cílem projektu je realizace energetických úspor u objektu kulturního domu (KD) s restaurací, penzionem a veřejnou knihovnou na adrese č. p. 280 a 243, Štěpánov nad Svratkou. Dojde k zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří ve vnějších stěnách a k zateplení stropu, střechy i konstrukce podlahy. Díky realizaci se výrazně sníží spotřeba energie a náklady na vytápění budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

 

17.04.2020

Očkování psů proti vzteklině 23.4.2020 od 15.00 do 18.00 hodin

MVDr. Petr Dvořák,veterinární lékař oznamuje, že ve čtvrtek 23. 4. 2020 bude ve Štěpánově nad Svratkou u hasičské zbrojnice od 15.00 do 18.00 hodin provádět očkování psů proti vzteklině. Od 18.00 hodin bude očkování pokračovat ve Vrtěžíři. Vzhledem k nouzovému stavu vyzýváme občany k důslednému používání roušek a dodržování 2m rozestupů v průběhu očkování! Očkování nebude probíhat v Záskalí a Hamru, zájemci o očkování musí přijet do Štěpánova.

Detail Aktuality

17.04.2020

Výzva dětem - dejte úkol vašim babičkám a dědečkům

Koruna Vysočiny vyhlásila výzvu pro děti v době nouzového stavu v souvislosti s výskytem COVID 19. Poproste své babičky a dědečky, aby sepsali pověst z místa, kde vyrůstali. Další podrobnosti v přiloženém plakátu.

Detail Aktuality

02.04.2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Přečtěte si informační leták, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.

Detail Aktuality

01.04.2020

Březen 2020

Štěpánovinky březen 2020

Detail Štěpánovinky

23.03.2020

Oznámení o změně otevírací doby Pošty Partner v období mimořádných opatření

Oznamujeme, že z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR k šíření koronaviru COVID-19 bude pobočka Pošty Partner Štěpánov nad Svratkou otevřena od úterý 24.3.2020 do odvolání ve změněné otevírací době, a to od 8.00 do 13.00 hodin každý den.

Detail Aktuality