Obsah

Městys Štěpánov nad Svratkou s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".

Mapa

mapa čr

Kontakt

Městys Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23

  • podatelna, poplatky – Jurková Jaroslava: 566 560 015
  • matrika – Ing. Dufková Iveta: 566 560 016
  • starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková: 566 560 532,
    724 181 887
  • fax: 566 560 532, email:  mestys@stepanovnadsvratkou.cz

Podrobnější kontakt

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 1086,51 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 704 včetně 40 obyvatel Vrtěžíře
Průměrný věk: 43

Projekty EU

eu

 

Předmětem projektu "Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí.

Bude postavena nová budova s učebnami řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebnou; dále pořízeno vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT.

Součástí projektu je i zajištění konektivity školy dle standardu IROP a drobné úpravy venkovního prostranství. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

EU

 

 

 

 

Městys Štěpánov nad Svratkou realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004118“. Cílem projektu je realizace energetických úspor u objektu kulturního domu (KD) s restaurací, penzionem a veřejnou knihovnou na adrese č. p. 280 a 243, Štěpánov nad Svratkou. Dojde k zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří ve vnějších stěnách a k zateplení stropu, střechy i konstrukce podlahy. Díky realizaci se výrazně sníží spotřeba energie a náklady na vytápění budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

 

15.01.2019

MAS Zubří země - Výzva č. 5 pro Program rozvoje venkova

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila k dnešnímu dni (tj. 15.1.2019) v pořadí již pátou výzvu MAS pro Program rozvoje venkova. Oblasti podpory obsažené ve výzvě MAS: Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání – výše alokace na dané opatření: 3 684 370,– Kč Fiche 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů – výše alokace na dané opatření 933 345,– Kč Příjem žádostí o dotaci proběhne v termínu od 1.2.2019 do 8.3.2019. Podrobné informace pro žadatele v příloze.

Detail Aktuality

14.01.2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019

Podrobná informace o výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 pro Štěpánov nad Svratkou a okolí viz příloha.

Detail Aktuality

26.01.2019

Turnaj ve stolním tenise 2019

Nohejbalový klub Štěpánov nad Svratkou pořádá Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče 26.1.2019 v tělocvičně ZŠ Štěpánov nad Svratkou. Prezentace: 8:30 - 9:00. Občerstvení po celý den zajištěno!

Detail Kalendář akcí

03.01.2019

Tříkrálová sbírka ve Štěpánově nad Svratkou 2019

Tříkrálová sbírka ve Štěpánově nad Svratkou se uskuteční v sobotu 5.1.2019. O koledování ve Vrtěžíři budete informováni v příštím týdnu.

Detail Aktuality

18.12.2018

Otevírací doba Pošty Partner ve Štěpánově nad Svratkou během Vánoc 2018

Pošta Partner bude během vánočních svátků otevřena ve zkrácené otevírací době. Podrobné informace v příloze.

Detail Aktuality