Obsah

Strategický plán rozvoje

Vyhodnocení dotazníkového šetření k tvorbě SPR městyse Štěpánov nad Svratkou 2016 - 2021:
vyhodnoceni_dotazniku_SPR.pdf

Strategický plán rozvoje městyse Štěpánov nad Svratkou 2016 - 2021:
strategicky_plan_rozvoje_2016-2021.pdf 

Územní plán

Informace a mapy územního plánu, který prošel změnou č. 1:

UP StepanovnS_PS-Z1_textova cast.pdf
UP StepanovnS_PS-Z1_1-ZCU.pdf
UP StepanovnS_PS-Z1_2-HLV.pdf
UP StepanovnS_PS-Z1_3-VPS.pdf
UP StepanovnS_PS-Z1_4-DPR.pdf
UP StepanovnS_PS-Z1_5-ZVK.pdf
UP StepanovnS_PS-Z1_6-ENG.pdf
UP StepanovnS_PS-Z1_O1-KOV.pdf