Obsah

Kulturní komise 2002 - 2006

V letech 2002 - 2006 působila v obci kulturní komise, která úspěšně spolupracovala s Obecním úřadem ve Štěpánově, bez jehož pomoci a bez pomoci dalších subjektů by nemohla uskutečnit akce, na které si všichni ve Štěpánově i v blízkém okolí zvykli. Komise se řídila programovým plánem, který navrhovala dopředu na celý rok, a jen zřídka nemohla některou akci zrealizovat. Pravidelně se každý rok opakovali úspěšné akce jako například drakiáda, závody v sáňkování, maškarní ples, dálkový pochod… Svoji programovou náplň se snažila obměňovat o zajímavé nové akce, aby do obce vnesla co nejvíce kulturního vyžití pro co nejširší vrstvu obyvatel. Na konci roku 2006 komise svoji činnost ukončila.

 

Hlavní členové Kulturní komise

Čuprová Saša

Čuprová Saša
hlavní organizátorka

Hřebíčková Jana

Hřebíčková Jana
jednatelka

Humpolíčková Alena

Humpolíčková Alena
aranžérka a kronikářka

Peňázová Stanislava

Peňázová Stanislava
moderátorka a fotografka

Bartoňová Irena

Bartoňová Irena
revizorka

Ondráčková Marie

Ondráčková Marie
nástěnkářka

 

Zde je představeno pouze to „zdravé“ jádro komise. Těch, kteří s komisí spolupracovali, bylo daleko více!

 

Další aktivity komise

  • modernizace interiéru místní knihovny s bezplatným internetem
  • modernizace kuchyňky v kulturním domě
  • výtvarný kroužek
  • besedy "Nad kronikou Štěpánova"
  • různé přednášky a výstavy
  • poznávací a kulturní zájezdy
  • účinkování divadelních spolků