Obsah

Příroda

Vodstvo

Už podle názvu Štěpánova nad Svratkou není těžké uhodnout, na kterém toku se vesnice nachází. Samozřejmě je to Svratka, která se později vlévá do Dyje. Štěpánovem protéká její 103. až 105. km. Její vody poté tečou ještě řekou Moravou a Dunajem. Tudíž moje vesnice patří do úmoří Černého moře, do kterého se Dunaj vlévá.

Svratka pramení na Žákově hoře ve Žďárských vrších a cestou do Štěpánova přibírá pouze malé říčky. U Herálce a Svratkytvoří hranici mezi Čechami a Moravou. Devět kilometrů proti proudu od Štěpánova, ve vesnici Vír, na ní byla vybudována údolní vodní nádrž. (viz. foto) Do Štěpánova vtéká Svratka od severu, zprvu vesnici jen lemuje, ale dále po proudu ji rozděluje na dvě části.

Svratka je hlavní tok Štěpánova, ale ne jediný. Je zde ještě říčka Hodonínka, místními obyvateli zvaná Hodůnka. Ta pramení v lesích mezi obcemi Rovečné a Bystré. Do Štěpánova přitéká od východu a vlévá se zde do Svratky. Jsou zde ještě dva malé potoky. První z nich se jmenuje Lesoňovský, ale ve vesnici se mu říká pouze Potůček. Do Štěpánova teče podél dubovice a pramení poblíž malé vísky Lesoňovice, vzdálené 4 km od Štěpánova. Jeho tok je tak malý, že v nejteplejších letních dnech vysychá.

Druhým z potoků je potok Vrtěžířský. Pramení mezi obcemi Vrtěžíř a Věchnov v přibližné vzdálenosti 5 km od Štěpánova. Do Svratky se vlévá pod Hradiskem. Tento potok využívají rybáři na výsadbu pstruhů.

V jižní části Štěpánova je také velmi malý rybník zvaný Olešnička. Opět je využíván místními rybáři, kteří si zde vysazují kapry. V zimě ho využívají děti z vesnice na bruslení.

VodstvoVodstvoVodstvo