Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/736/2022/DU

Veřejná vyhláška -Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.2 Územního plánu Štěpánov nad Svratkou vystavení návrhu změny č.2 ÚP k veřejnému nahlédnutí

Vyvěšeno: 8. 7. 2022

Datum sejmutí: 18. 8. 2022

Zodpovídá: Iveta Dufková

Zpět