Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/460/2022/JU

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 21. 4. 2022

Datum sejmutí: 23. 5. 2022

Zodpovídá: Jaroslava Jurková

Zpět