Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/893/2022/JU

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek pro k.ú. Olešnička

Vyvěšeno: 23. 8. 2022

Datum sejmutí: 23. 9. 2022

Zodpovídá: Jaroslava Jurková

Zpět