Navigace

Obsah

Úřední deska


Zveřejněné dokumenty na úřední desce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 23.09.2021 11.10.2021
Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení návrhu změny č.2 územního plánu Štěpánov nad Svratkou k veřejnému nahlédnutí 23.09.2021 10.11.2021
Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy 27.9.2021 22.09.2021 29.09.2021
Oznámení veřejnou vyhláškou, OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21.09.2021 07.10.2021
Oznámení o vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic a vnějšího obvodu budov v k.ú. Vrtěžíř 16.09.2021 19.10.2021
Veřejná vyhláška- výzva pro osoby oprávněné z věcného břemene v k.ú. Vrtěžíř 16.09.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK 14.09.2021 01.10.2021
Oznámení o přerušení dodávky el.en. BOROVEC 29.9.2021 14.09.2021 30.09.2021
Záměr "Instalace rotační plynové pece 8t" 08.09.2021 08.10.2021
Jmenování zapisovatele 27.08.2021 11.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.08.2021 11.10.2021
Schválený závěrečný účet městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2020 02.07.2021 30.06.2022
Povinně zveřejňované informace dle z.č.250/2000 Sb.-Závěrečný účet Městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2020 02.07.2021 30.06.2022
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2020 22.06.2021 30.06.2022
Mikroregion Bystřicko -Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -MB 2021 06.04.2021 31.03.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Výzva neznámým osobám oprávněným z věcného břemene v rámci řízení o KoPÚ Vrtěžíř 22.03.2021 23.03.2022
Mikroregion Bystřicko -dokumenty dle 250 -hospodaření 17.12.2020 31.12.2021
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy -lesy 28.07.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - lesy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno -Rosa+Charitní pečovatelská služba 2020 04.02.2020 06.02.2023
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno 2019 -Rosa+CHPS 05.02.2019 31.12.2022
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – k 1. 11. 2015. 10.09.2015 31.12.2023

Obecně závazné vyhlášky

Rozpočet městyse a rozpočtová opatření

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná zakázka VO Štěpánov nad Svratkou - EFEKT2019 E 24.07.2019 25.07.2022