Navigace

Obsah

Úřední deska


Zveřejněné dokumenty na úřední desce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část Štěpánova dne 22.6.2023 02.06.2023 23.06.2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13.06.2023 01.06.2023 14.06.2023
Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy 01.06.2023 04.09.2023
Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení stavebního řízení "I/19 Štěpánov nad Svratkou-hranice kraje" 29.05.2023 14.06.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 16.05.2023 19.06.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace -FK Železárny Štěpánov, z.s.na rok 2023 28.04.2023 30.06.2026
Schválený rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2023 +zveřejnění dle 250 22.03.2023 31.03.2024
Aktualizovaný seznam - nedostatečně identifikovaní vlastníci 22.02.2023 01.01.2024
Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250 /2000 Sb.-Mikroregion Bystřicko pro rok 2023 22.11.2022 31.12.2023
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 03.11.2022 31.12.2023
Schválený závěrečný účet městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2021 11.07.2022 30.06.2023
Povinně zveřejňované informace dle z.č.250/2000 Sb.-Závěrečný účet Městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2021 11.07.2022 30.06.2023
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2021 24.06.2022 30.06.2023
Darovací smlouva na rok 2022 -Oblastní charita Žďár nad Sázavou 07.02.2022 10.02.2025
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – k 1. 11. 2015. 10.09.2015 31.12.2023

Obecně závazné vyhlášky

Rozpočet městyse a rozpočtová opatření

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření č.1/2022 - Požární řád městyse 12.01.2023 28.01.2023

Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. E 13.04.2022 14.04.2025