Navigace

Obsah

Úřední deska


Zveřejněné dokumenty na úřední desce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení veřejnou vyhláškou OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-úplná uzavírka 11.10.2020 21.09.2020 07.10.2020
Mimořádná opatření MZd ČR účinná od 18.9.2020 -COVID-19 18.09.2020 15.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR 17.09.2020 12.10.2020
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou -23.9.2020 15.09.2020 24.09.2020
Pozvánka na školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů OVK 08.09.2020 24.09.2020
Jmenování zapisovatele OVK 21.08.2020 12.10.2020
Informace o počtu a sídle volebního okrsku 17.08.2020 05.10.2020
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy -lesy 28.07.2020 31.12.2022
Schválený závěrečný účet Městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2019 28.07.2020 30.06.2021
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2019 25.06.2020 30.06.2021
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - lesy 06.04.2020 31.12.2022
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2020 31.03.2020 31.03.2021
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno -Rosa+Charitní pečovatelská služba 2020 04.02.2020 06.02.2023
Mikroregion Bystřicko povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb. 30.12.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno 2019 -Rosa+CHPS 05.02.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva FK Železárny Štěpánov, z.s. -2018 investiční 14.08.2018 31.08.2021
Veřejnoprávní smlouva FK Železárny Štěpánov, z.s.- 2018 neinvestiční 14.08.2018 31.08.2021
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno 2018 -Rosa+CHPS 19.02.2018 19.02.2021
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – k 1. 11. 2015. 10.09.2015 31.12.2023

Obecně závazné vyhlášky

Rozpočet městyse a rozpočtová opatření

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná zakázka VO Štěpánov nad Svratkou - EFEKT2019 E 24.07.2019 25.07.2022