Navigace

Obsah

Úřední deska


Zveřejněné dokumenty na úřední desce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou - 9.12.2020 02.12.2020 10.12.2020
Mikroregion Bystřicko -Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023 23.11.2020 15.12.2020
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti-Pozemkové úpravy v k.ú. Vrtěžíř 19.11.2020 05.12.2020
Mimořádná opatření MZd ČR účinná od 18.9.2020 -COVID-19 18.09.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy -lesy 28.07.2020 31.12.2022
Schválený závěrečný účet Městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2019 28.07.2020 30.06.2021
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2019 25.06.2020 30.06.2021
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - lesy 06.04.2020 31.12.2022
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2020 31.03.2020 31.03.2021
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno -Rosa+Charitní pečovatelská služba 2020 04.02.2020 06.02.2023
Mikroregion Bystřicko povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb. 30.12.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno 2019 -Rosa+CHPS 05.02.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva FK Železárny Štěpánov, z.s. -2018 investiční 14.08.2018 31.08.2021
Veřejnoprávní smlouva FK Železárny Štěpánov, z.s.- 2018 neinvestiční 14.08.2018 31.08.2021
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno 2018 -Rosa+CHPS 19.02.2018 19.02.2021
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – k 1. 11. 2015. 10.09.2015 31.12.2023

Obecně závazné vyhlášky

Rozpočet městyse a rozpočtová opatření

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná zakázka VO Štěpánov nad Svratkou - EFEKT2019 E 24.07.2019 25.07.2022