Navigace

Obsah

Úřední deska


Zveřejněné dokumenty na úřední desce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 23.04.2024 10.06.2024
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou -29.04.2024 22.04.2024 31.12.2024
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4. do 7.6.2024 18.04.2024 10.06.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část Štěpánova dne 15.05.2024 15.04.2024 16.05.2024
Veřejná vyhláška, zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam-daň z nemovitých věcí na rok 2024 11.04.2024 16.05.2024
Oznámení veřejnou vyhláškou, OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 25.03.2024 25.04.2024
Informace pro neziskovky (veřejně prospěšné poplatníky) k podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 15.01.2024 30.06.2024
MRS Nedvědice -Informační oběžník a pozvánka na VČS pro rok 2024 12.12.2023 31.12.2024
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2024- Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 29.11.2023 31.12.2024
Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250 /2000 Sb.-Mikroregion Bystřicko pro rok 2023 21.06.2023 30.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace -FK Železárny Štěpánov, z.s.na rok 2023 28.04.2023 30.06.2026
Darovací smlouva na rok 2022 -Oblastní charita Žďár nad Sázavou 07.02.2022 10.02.2025

Obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství E 15.12.2023 16.12.2026
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku z pobytu E 15.12.2023 16.12.2026
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze psů E 15.12.2023 16.12.2026
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství E 15.12.2023 16.12.2026
OZV o místním poplatku z pobytu E 15.12.2023 16.12.2026
OZV o místním poplatku ze psů E 15.12.2023 16.12.2026
Obecně závazná vyhláška městyse Štěpánov nad Svratkou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.11.2021 02.12.2021
Obecně závazná vyhláška městyse Štěpánov nad Svratkou č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 22.06.2021 08.07.2021
Řád veřejného pohřebiště Městyse Štěpánova nad Svratkou 16.09.2020 31.12.2024
OZV č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Štěpánov nad Svratkou 16.12.2019 01.01.2020
OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 16.12.2019 01.01.2020
OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného 16.12.2019 01.01.2020
OZV č. 1/2017 21.12.2017 08.01.2018
Nařízení obce č.1-2013 Tržní řád 19.09.2013 04.10.2013
OZV č. 2/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování 12.12.2012 31.12.2012
OZV č.1/2011 -doplnění č.3/2010 místní poplatek z veř.prostranství 19.09.2011 05.10.2011
OZV č.3/2010 29.12.2010 13.01.2011

Rozpočet městyse a rozpočtová opatření

Ostatní

Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. E 13.04.2022 14.04.2025