Navigace

Obsah

Úřední deska


Zveřejněné dokumenty na úřední desce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opis výsledků hlasování v okrsku 26.09.2022 12.10.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č.2A Územního plánu Štěpánov nad Svratkou 26.09.2022 12.10.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou- OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 26.09.2022 10.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva 24.09.2022 10.10.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Štěpánov nad Svratkou 29.8.2022 od 7.15 - 15.00 16.08.2022 01.09.2022
Schválený závěrečný účet městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2021 11.07.2022 30.06.2023
Povinně zveřejňované informace dle z.č.250/2000 Sb.-Závěrečný účet Městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2021 11.07.2022 30.06.2023
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2021 24.06.2022 30.06.2023
Lex Ukrajina II -osvobození od správních poplatků na úseku matrik 15.06.2022 31.03.2023
Mikroregion Bystřicko - dokumenty dle 250 -rozpočet pro rok 2022 06.04.2022 31.03.2023
Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva 07.03.2022 31.12.2022
Darovací smlouva na rok 2022 -Oblastní charita Žďár nad Sázavou 07.02.2022 10.02.2025
Oznámení - informace dle zákona č.250/2000 Sb.na rok 2022 06.01.2022 31.12.2022
Mikroregion Bystřicko - dokumenty dle 250 -hospodaření pro rok 2022 20.12.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška- výzva pro osoby oprávněné z věcného břemene v k.ú. Vrtěžíř 16.09.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy -lesy 28.07.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - lesy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno -Rosa+Charitní pečovatelská služba 2020 04.02.2020 06.02.2023
Veřejnoprávní smlouva Diecézní charita Brno 2019 -Rosa+CHPS 05.02.2019 31.12.2022
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci – k 1. 11. 2015. 10.09.2015 31.12.2023

Obecně závazné vyhlášky

Rozpočet městyse a rozpočtová opatření

Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. E 13.04.2022 14.04.2025