Navigace

Obsah


Zveřejněné dokumenty na úřední desce

Obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství E 15.12.2023 16.12.2026
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku z pobytu E 15.12.2023 16.12.2026
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze psů E 15.12.2023 16.12.2026
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství E 15.12.2023 16.12.2026
OZV o místním poplatku z pobytu E 15.12.2023 16.12.2026
OZV o místním poplatku ze psů E 15.12.2023 16.12.2026
Obecně závazná vyhláška městyse Štěpánov nad Svratkou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.11.2021 02.12.2021
Obecně závazná vyhláška městyse Štěpánov nad Svratkou č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 22.06.2021 08.07.2021
Řád veřejného pohřebiště Městyse Štěpánova nad Svratkou 16.09.2020 31.12.2024
OZV č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Štěpánov nad Svratkou 16.12.2019 01.01.2020
OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 16.12.2019 01.01.2020
OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného 16.12.2019 01.01.2020
OZV č. 1/2017 21.12.2017 08.01.2018
Nařízení obce č.1-2013 Tržní řád 19.09.2013 04.10.2013
OZV č. 2/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování 12.12.2012 31.12.2012
OZV č.1/2011 -doplnění č.3/2010 místní poplatek z veř.prostranství 19.09.2011 05.10.2011
OZV č.3/2010 29.12.2010 13.01.2011

Rozpočet městyse a rozpočtová opatření

Ostatní

Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. E 13.04.2022 14.04.2025