Navigace

Obsah

Historický seznam starostů

Posledním štěpánovským rychtářem a současně i prvním zdejším starostou je v obecní kronice jmenován Josef Sedlák z čp. 15. Protože však zemřel 27.10.1938 ve věku 87 let, mohl se narodit v roce 1851. Starostenský úřad byl zřízen v roce 1850 a jmenovaný tedy nemohl být prvním starostou. Byl později pouze radním, starostou se stal zřejmě jeho otec František, nebyl však prvním. Podle "Protokolu obce Štěpánov - Borovec" se jako první muž obce uvádí Franz Pavelka (ve tvaru "měšťanosta"), pak Franz Sedlák a poté jako "přednosta" Antonín Fiala. V těchto protokolech chybí zápisy i za několik let a spolehlivě lze vysledovat starosty až do roku 1873. V letech 1945 -1990 nesli titul předseda národního výboru. První dva působili ve funkci asi delší dobu než je doloženo, případně mezi nimi řídil radnici ještě někdo jiný. Ostatní se střídali dle výsledků voleb takto: