Obsah

Městys Štěpánov nad Svratkou s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".

Mapa

mapa čr

Kontakt

Městys Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23

  • podatelna, poplatky – Jurková Jaroslava: 566 560 015
  • matrika – Ing. Dufková Iveta: 566 560 016
  • starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková: 566 560 532,
    724 181 887
  • fax: 566 560 532, email:  mestys@stepanovnadsvratkou.cz

Podrobnější kontakt

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 1086,51 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 704 včetně 40 obyvatel Vrtěžíře
Průměrný věk: 43

Projekty EU

baner

eu

 

Předmětem projektu "Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí.

Bude postavena nová budova s učebnami řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebnou; dále pořízeno vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT.

Součástí projektu je i zajištění konektivity školy dle standardu IROP a drobné úpravy venkovního prostranství. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

EU

 

 

 

 

Městys Štěpánov nad Svratkou realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004118“. Cílem projektu je realizace energetických úspor u objektu kulturního domu (KD) s restaurací, penzionem a veřejnou knihovnou na adrese č. p. 280 a 243, Štěpánov nad Svratkou. Dojde k zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří ve vnějších stěnách a k zateplení stropu, střechy i konstrukce podlahy. Díky realizaci se výrazně sníží spotřeba energie a náklady na vytápění budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

 

01.10.2022 - 02.10.2022

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 1. - 2.10.2022 - Veronika Dufková

Zveme Vás na Dny otevřených ateliérů Vysočina 2022 do zasedací místnosti ÚM ve Štěpánově nad Svratkou, kde pro Vás připraví výstavu své malířské tvorby paní Veronika Dufková v sobotu a neděli 1. a 2. 10. 2022 od 10.00 - 17.00 hodin.

Detail Kalendář akcí

01.10.2022

Pozvánka do Nedvědice na posezení u cimbálu

Centrum Freedom Art Vás zve 1.10.2022 od 17.00 do 18.30 hodin na posezení s cimbálovou kapelou Pálinka. Více info na plakátku.

Detail Kalendář akcí

04.10.2022 - 09.11.2022

Štěpánov čte dětem 2022

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou ve spolupráci s Městysem Štěpánov n. S. a Mikroregionem Bystřicko pořádá Štěpánov čte dětem 2022 ve dnech 4.10., 13.10., 20.10. a 9.11.2022. Podrobnosti najdete na plakátu.

Detail Kalendář akcí

22.09.2022

MILOSTIVÉ LÉTO II

Ministerstvo spravedlnosti ČR informuje dlužníky veřejných institucí a státních firem o možnosti oddlužení. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Detail Aktuality

15.09.2022

Září 2022

Štěpánovinky září 2022

Detail Štěpánovinky