Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/303/2018/JU

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

Datum sejmutí: 4. 6. 2018

Zodpovídá: Jaroslava Jurková

Zpět