Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/330/2017/JU

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů

Vyvěšeno: 28. 4. 2017

Datum sejmutí: 29. 5. 2017

Zodpovídá: Jaroslava Jurková

Zpět