Obsah

Zpět

Číslo jednací: OB/225/2017/JU

Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 9. 3. 2017

Datum sejmutí: 25. 3. 2017

Zodpovídá: Jaroslava Jurková

Zpět