Obsah

Městys Štěpánov nad Svratkou s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".

Mapa

mapa čr

Kontakt

Městys Štěpánov nad Svratkou, 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23

  • podatelna, poplatky – Jurková Jaroslava: 566 560 015
  • matrika – Ing. Dufková Iveta: 566 560 016
  • starostka - PaedDr. Šárka Kunčíková: 566 560 532,
    724 181 887
  • fax: 566 560 532, email: obec@stepanovnadsvratkou.cz

Podrobnější kontakt

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 1086,51 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 704 včetně 40 obyvatel Vrtěžíře
Průměrný věk: 43

Projekt EU

Městys Štěpánov nad Svratkou realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004118“. Cílem projektu je realizace energetických úspor u objektu kulturního domu (KD) s restaurací, penzionem a veřejnou knihovnou na adrese č. p. 280 a 243, Štěpánov nad Svratkou. Dojde k zateplení obvodových stěn, výměně oken a dveří ve vnějších stěnách a k zateplení stropu, střechy i konstrukce podlahy. Díky realizaci se výrazně sníží spotřeba energie a náklady na vytápění budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU

16.02.2018

MAS Zubří země vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

MAS Zubří země vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova pro zemědělské podnikatele, obce, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů, podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky, vlastníky, nájemce, pachtýře nebo vypůjčitele PUPFL nebo vodního toku, držitele (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů. Podrobnosti v příloze. Pro zájemce bude uspořádán seminář v Bystřici nad Pernštejnem - pozvánka v příloze.

Detail Aktuality

12.02.2018 - 22.02.2018

Štěpánov čte dětem 2018

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou pořádá jako každý rok oblíbenou akci Štěpánov čte dětem 2018 v termínu od 7.2. - 22.2.2018. Čtení pro veřejnost budou probíhat od 12.2. do 22.2. - více na plakátu v příloze.

Detail Kalendář akcí

23.02.2018 - 28.02.2018

Penzion Hodůnka - kalendář akcí - únor 2018

Restaurace a penzion Hodůnka Vás zve na ZVĚŘINOVÉ HODY od 23.2. do 28.2.2018.

Detail Kalendář akcí

26.02.2018

ZENTANGLE s Irenou Lesner

Opět nás navštíví paní Irena Lesner, abychom s ní prožili chvíle s relaxační technikou kreslení ZENTANGLE.

Detail Kalendář akcí

05.02.2018

COOP Štěpánov nad Svratkou - rozšíření otevírací doby

COOP Štěpánov nad Svratkou oznamuje rozšíření prodejní doby od 1.2.2018. Pondělí - pátek: 6:30 - 16:00 Sobota: 7:00 - 10:00

Detail Aktuality